Chúa Nhật tuần 26 Thường Niên năm C - Bài đọc I: Am 6, 1a. 4-7

Lên đầu trang