Chúa Nhật tuần 25 Thường Niên năm C - Đáp ca: Tv 112, 1-2. 4-6. 7-8

Lên đầu trang