Chúa Nhật tuần 25 Thường Niên năm C - Bài đọc II: 1Tm 2, 1-8

Lên đầu trang