Chúa Nhật tuần 24 Thường Niên năm C - Bài giảng: Lc 15,1-32; Tình yêu và lòng thương xót

Lên đầu trang