Chúa Nhật tuần 24 Thường Niên năm C - Bài đọc II: 1 Tm 1, 12-17

Lên đầu trang