Chúa Nhật tuần 24 Thường Niên năm C - Bài đọc I: Xh 32, 7-11. 13-14

Lên đầu trang