Chúa Nhật tuần 23 Thường Niên năm C - Bài giảng: Lc 14,25-33; Từ bỏ - Vác Thập giá - Lên đường

Lên đầu trang