Chúa Nhật tuần 2 Thường Niên - Bài đọc 2: 1 Cr 1, 1-3

Lên đầu trang