Chúa Nhật tuần 2 Thường Niên Bài đọc 1: Is 49, 3.5-6

Lên đầu trang