Chúa Nhật tuần 19 Thường Niên năm C - Bài giảng: Lc 12, 35-40; Luôn tỉnh thức, luôn sẵn sàng

Lên đầu trang