Chúa Nhật tuần 19 Thường Niên năm C - Bài đọc II: Dt 11, 1-2.8-12

Lên đầu trang