Chúa Nhật tuần 16 Thường Niên năm C: Lc 10, 38-42; Chỉ có một điều cần thiết mà thôi

Lên đầu trang