Chúa Nhật tuần 15 Thường Niên năm C: Lc 10, 25-37; Đức Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình

Lên đầu trang