Chúa Nhật tuần 14 Thường Niên năm C: Lc 10,1-12.17-20; Những người bất hạnh nhất trong xã hội

Lên đầu trang