Chúa Nhật tuần 14 Thường Niên năm C - Bài đọc I: Is 66, 10-14c

Lên đầu trang