Chúa Nhật Lễ Hiển Linh - năm A - Bài Ðọc II: Ep 3, 2-3a. 5-6

Lên đầu trang