Chúa Nhật Lễ Hiển Linh - năm A - Bài Ðọc I: Is 60, 1-6

Lên đầu trang