Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu Phép rửa - năm A - Bài Ðọc II:Cv 10, 34-38

Lên đầu trang