Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu Phép rửa - năm A - Bài Ðọc I: Is 42, 1-4. 6-7

Lên đầu trang