Chúa nhật 7 Phục Sinh năm C - Chúa Thăng Thiên - Bài giảng: Lc 24, 46-53

Lên đầu trang