Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm C: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức và rước lễ lần đầu tại Nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn

Lên đầu trang