Chúa nhật 33 TN năm B - Bài đọc II: Rm 8, 31b-39

Lên đầu trang