Chúa nhật 31 TN năm B - Bài đọc II: Dt 7, 23-28

Lên đầu trang