Chúa nhật 28 TN năm B - Đáp ca: Tv 89, 12-13. 14-15. 16-17

Lên đầu trang