Chúa nhật 25 TN năm B - Đáp ca: Tv 53, 3-4. 5. 6 và 8

Lên đầu trang