Chúa nhật 24 TN năm B - Bài đọc I: Is 50, 5-9a

Lên đầu trang