Chúa nhật 23 TN năm B - Đáp ca: Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10

Lên đầu trang