Chúa nhật 23 TN năm B - Bài đọc II: Gc 2, 1-5

Lên đầu trang