Chúa nhật 22 TN năm B - Đáp ca: Tv 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 4c-5

Lên đầu trang