Chúa nhật 22 TN năm B - Bài đọc II: Gc 1, 17-18. 21b-22. 27

Lên đầu trang