Chúa nhật 22 TN năm B - Bài đọc I: Đnl 4, 1-2. 6-8

Lên đầu trang