Chúa nhật 18 TN năm B - Bài đọc I: Xh 16, 2-4. 12-15

Lên đầu trang