Chúa nhật 17 TN năm B - Đáp ca: Tv 144, 10-11. 15-16. 17-18

Lên đầu trang