Chúa nhật 16 TN năm B - Đáp ca: Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Lên đầu trang