Chúa nhật 16 TN năm B - Bài đọc I: Gr 23, 1-6

Lên đầu trang