Chúa đó - Thứ Sáu tuần Bát nhật Phục sinh (Ga 21, 1-14)

Lên đầu trang