Chúa Cha Làm Chứng Cho Tôi - Thứ Năm tuần 4 mùa Chay (Ga 5, 31-47)

Lên đầu trang