Chạnh lòng thương - Chúa nhật 16 mùa Thường niên năm B (Mc 6, 30-34)

Lên đầu trang