Chàng Rể Bị Đem Đi - Thứ Sáu sau Lễ Tro (Mt 9, 14-15)

Lên đầu trang