Cầu nguyện với những bài hát từ Cộng đoàn Taizé lúc 19:30 ngày 5-5-2021 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

Lên đầu trang