Cầu nguyện với những bài hát từ Cộng đoàn Taizé lúc 19:30 ngày 25-11-2020 tại Nhà nguyện cổ Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

Lên đầu trang