Cầu nguyện cho những người đã mất vì đại dịch vào lúc 20:30 thứ Sáu ngày 19-11-2021 tại Nhà thờ Chợ Đũi

Lên đầu trang