Bên hữu Cha đây - Thứ Sáu tuần 9 mùa Thường niên (Mc 12, 35-37)

Lên đầu trang