Bảy mươi lần bảy - Thứ Năm tuần 19 mùa Thường niên (Mt 18, 21-19,1)

Lên đầu trang