Bài Thánh thư: Rm 6,3-11 | Canh thức Vượt Qua

Lên đầu trang