Bài giảng của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong Lễ Truyền Tin tại quảng trường Antonio Maceo, thành phố Santiago de Cuba - Chiều 26.3

Lên đầu trang