Bài giảng của Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng trong Thánh lễ cầu nguyện cho LM G.B. Lê Đăng Niêm tại Giáo xứ Thủ Thiêm

Lên đầu trang