Bài đọc II: Ep 1, 17-23 - CN Chúa Thăng Thiên năm B

Lên đầu trang