Bài đọc I: Xh 22, 21-27 - CN 30 TN năm A

Lên đầu trang