Bài đọc I: Hs 11, 1b, 3-4, 8c-9 - Kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu

Lên đầu trang